Som fotograf

C. Nielsen som amatørfotograf

Han må på et meget tidligt tidspunkt være begyndt at fotografere med Albion Boxkameraet til glasplader. Kameraet er et faldende pladekamera, dvs der kan være 6 glaspladeholdere samtidig stående lodret bag hinanden. Når den forreste er eksponeret, aktiveres en knap ovenpå kameraet, så holderen med den eksponerede plade falder ned i bunden af kameraet med pladen nedad. Derved står den næste plade klar. Pladerne sidder udækket i holderne, hvorfor pladerne måtte sættes udækket i kameraet. Proceduren var således; i mørkekammer blev pladerne sat i åbne pladeholdere. Derpå sættes op til 6 pladeholdere i kameraet stadig i mørkekammere. På bagsiden af kameraet findes et lille hul gennem hvilket man ved hjælp af en mekanisk føler kan aflæse, hvor mange plader, der står op endnu. Efter at have eksponeret de 6 plader, tages kameraet tilbage i mørkekammeret. Pladerne tages ud til fremkaldning. Det skal siges at de fleste plader var orthokromatisk det betyder ikke særlig følsom overfor rødt lys. Derfor kunne denne manipulation laves i svagt rødt lys.
Billederne fra denne periode er meget uskarpe og dårligt belyst, muligvis har han også fremkaldt og kopieret pladerne selv, der er i hvert fald kopiramme til solkopiering samt opskrifter på fremkaldning og fiksering.
Billedet viser kassetter, venstre og højre til bælgkameraet, i midten er pladeholder uden afskærmning til glasplader til boxkameraet.
Billedet viser en kopiramme.
Når man skulle lave kopier af glasplader, foregik det som kontaktkopi. Et stykke fotopapir og en negativplade lægges sammen i en ramme. Der belyses fra glaspladesiden, hvorpå fotopapiret tages fra og fremkaldes. Manipuleringen foretages i rødt lys i mørkekammer, men selve belysningen skete normalt udenfor i solskin. Papiret var ikke særlig lysfølsom, og datidens pærer var ikke kraftige.
I Odensetiden fik han råd til at købe et bælg glaspladekamera, hvilket må have været et stort fremskridt. Det er sandsynligt lykkedes i samarbejde med Klaus-Echard Riess at identificere det til et Welta Rekla. De ueksponerede glasplader blev nu i mørkekammer indsat i en speciel pladeholder med dække. Ved fotografering stilledes først skarpt på en matglasplade, derpå fjernedes denne, pladeholderen blev sat ind i stedet for matglaspladen og afdækket trukket ud af kameraet, som så var skudklart. Efter eksponering blev afdækningen indsat igen og kassetten kunne udtages i dagslys. En noget nemmere procedure end med det gamle boxkamera. Han var i denne periode kunde ved H. Hansen og senere H. Hansens Søn Foto Magasin.
På billedet ses bælgkameraet på et hjemmelavet stativ.
Billederne bliver nu af bedre kvalitet. Han fortsatte med fotografere efter han blev gift. 2006 blev glaspladerne digitaliseret ved at lave en lille kasse med en 10 x 13 cm mælkeglasplade ovenpå og med 2 energisparepærer på hver 12 W under glasset. Med en nærlinse på Nikon D70s kunne pladerne uden problemer affotograferes og efterbehandlet i PaintShopPro X.

Eksempler på kopier af glasplader bearbejdet


Odense banegård bemærk sporvognen. År ??

Stige Kanal (?) År ??

Villa Hera på Ruggårslandevej År ??
Villa Hera 2007 april

Børneflok omkring 1935

 

Til start
I sine efterladte sager var som nævnt en stabel glasplader, forskellige kassetter og tre små bøger. De to er udgivet af H. Hansens /H. Hansens Søn Fotografisk Handelsfirma, Jernbanegade 9, Odense.