Historie

Historien!

Tulln er nok en af de få byer i bundeslandet Niederösterreich, som kan føre sin historie mere end 2000 år tilbage. På romertiden var der her en ryttergarnision (kastel) “Comagen” og en enhed af den romerske Donauflåde havde ankerplads her. Hen mod slutningen af denne romertid berettes der dels om et besøg af den hellige Severin samt dels om byens redning fra barbarerne.

Allerede 791 nævnes Tulln som en bymæssig beboelse. 985/991 mødtes de adelige fra det nyetablerede markgrevelige område og holdt her det nye Østrig “frem til dåb”. I flere århundrede afholtes landtings- og rettergangsdage i Tulln. I det 11. århundrede var byen residens for Babenbergerne og blev betegnet som “Hovedstaden i landet” . Også i Niebelungensangene bliver Tulln nævnt som mødestedet for Kremhilde og Etzels.

Byen beholdt sin handelsmæssige, politiske og kulturelle betydning indtil det 14. århundrede. Ved afslutningen af middelalderen forsvandt gennem omlægning af handelsvejene den erhversmæssige position, hvortil kom tidens mange krigeriske begivenheder. Dette førte til, at Tulln endte med at være en lille bondeby. 1683 kom Tulln igen i kort tid i centrum af den europæiske historie som koncentrationssted for de kristelige hære, der samledes for at befri Wien for tyrkerne.
postkort 1915
Broen postkort 1915
Først ved bygningen af Franz-Josefs-Banen med den dertil passende Donaubro for bane- og vejtrafik i slutningen af 18. tallet kom det til en opblomstring af erhverslivet. Det forstærkedes med et lille “Wirtschaftswunder” efter 1955, da den sovjetiske besættelse blev afviklet.

Omkring 1970 blev talrige landsbyer forenet med byen til storkommunen, hvorved befolkningen voksede til over 10.000 mennesker I 1986 var byen kandidat til at være hovedstad i Niederösterreich Det blev nu blev S. Pölten, men alligevel fik Tulln tildelt en række funktioner i Niederösterreich på områder som landbrug, Røde Kors, frivillig brandværn ( moderne uddannelssted); civil- og katastrofetjeneste.

Tulln har et fremragende ry, der er nået langt ud over landegrænserne, ikke alene som erhverscentrum, blomstrende handelsby, skoleby og universitetafdelinger, men også som rosen- og messebyen. De nye tiltag omkring havebrug gør byen til et langtidsoplevelse for haveelskere

( kilde Tullns hjemmeside)