Snedker C. Nielsen

Carl Christian Theodor Nielsen er født 1885 i landsbyen Bovense ved Nyborg som søn af en gårdejer. Børneflokken var på 5 drenge, hvor Theodor skilte sig ud ved ikke at interessere sig for landbruget. Han kom i snedkerlærer og blev udlært omkring 1903. Han tog derefter et par år på valsen sydpå, men vendte hjem dels pga soldatertjenesten dels for at være med til at genopbygge den fædrende gård Ellevang, som nedbrændte totalt. Inden 1. verdenskrig nåede han derpå igen nogle år på valsen i Tyskland og Svejts med afstikker til Frankrig. Han var især i længere tid omkring Ahr og ved Genfersøen.

Lå i glaspladesamlingenI tiden omkring 1. verdenskrig eller umiddelbart efter arbejdede han som svend i Odense. Det er nok der, han køber bælgkameraet og bøger om foto. Flere billeder stammer fra den periode. Omkring 1926 var han i København, hvor han arbejde på bl.a. den berømte trappe på Christiansborg. På sin fars gård mødte han en ung husbestyrerinde, som han forlovede sig med. De bliver gift i 1927 og bosætter sig i Katterød ved Faaborg, hvor han virkede som snedkermester med speciale i restaurering af antikker møbler, længe efter han var fyldt firs. Han døde i 1983 98 år gammel.

Fra tiden på “valsen”!