• Søger bruger fastlagte database på nettet
  • Open linket ... kan hente billedfil på PC disk eller kendt URL ... vælger kommer i billedfladen... kan kan læse .mol .pdb .xyz filer. Nye kan laves med ACH-ChemSketch program gratis ver.
  • Styring nedenfor - ikke alle virker i alle situationer

Start: open... console image
Display faster sharper large small
Form spacefill wire ball&stick cartoons fancy not flat
PlatformSpeed: 8 7 6 5 4 3 2 1
Farver color atomno color cpk color structure
Overflader m.m isosurface vdw off mep translucent opaque
labels on off echo larger smaller